Cymdeithas Pysgota Seiont Gwyrfai & Llyfni

Trwydded

Cartref > Ein Cymdeithas > Trwydded

Prisiau Tocynnau 

Tymor

Cyn  01/03/2023  - £185
Wedyn -  £230

Ieuenctind 

12 - 17ml - £20
Dan 12 -  am ddim ond rhaid bod gyda aelod llawn 

 

Wythnosol holl ddyfroedd - £90 
Dyddiol holl ddyfroedd - £20 
Ieuenctid - £10

Tymor

Afonydd Brithyll afonydd : 03/03 - 30/9
Afoyndd eog : 01/04 - 17/10
Llynnoedd heblaw Dywarchen : 20/03 - 17/10
Dywarchen : 01/04 - 30/11